prelogopedie 0-4 jaar ontwikkelingsachterstand prematuren downsyndroom

Prelogopedie

0-4 jarigen

Kind aan huis is een gespecialiseerde praktijk die zich richt op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Preverbale logopedie gaat om hulp aan baby’s en jonge kinderen met slik- en voedingsproblemen of problemen in de vroege spraak/taalontwikkeling. Naast kinderen met een beperking, behandel ik ook kinderen die moeite hebben met borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding of de overgang naar vast voedsel.

Pre- en dysmaturen
Kinderen die te vroeg geboren zijn of kinderen met een te laag geboortegewicht, hebben vaak moeite met de coördinatie van zuigen, slikken en ademhalen. Deze kinderen krijgen vaak sondevoeding. Tijdens en na een periode van sondevoeding, begeleid ik het kind in de verschillende fasen.

Down syndroom
Bij kinderen met het Downsyndroom wordt vroeg gestart met preverbale logopedie. Gedurende het eerste levensjaar ligt de nadruk op het drinken, het eten en de mondmotoriek. Na het eerste jaar wordt er aandacht besteed aan de preverbale communicatie, soms met behulp van gebarentaal. Ik maak deel uit van het multidisciplinaire down syndroom team in het Antonius ziekenhuis.