Voedingsproblemen bij borst-, fles-, of lepel-, of sondevoeding

Prelogopedie

Eten en drinken

Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen kunnen zich voordoen bij borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding, kauwen of het drinken uit een beker. Zo komt het voor dat een kind veel spuugt, niet wil drinken, zich vaak verslikt of vaak moet kokhalzen tijdens de voeding. Dit kan ouders veel zorgen en stress opleveren.

Kinderen met sondevoeding
Het geven van voeding via een sonde kan een (tijdelijke) oplossing zijn, wanneer een kind zelf niet (genoeg) kan eten en drinken. Als uw kind oraal-motorisch voldoende vaardigheden heeft en u als ouders er positief tegenover staat, wordt geprobeerd de sondevoeding af te bouwen. Dit doe ik in overleg met de behandelend arts.